Allergiske lidelser

Allergiske lidelser

(Download pdf)
Allergiske lidelser – Håndbog om udredning og behandling“ indeholder emner inden for allergologi, der specielt er relevante for praktiserende læger.
Luftvejsinfektioner

Luftvejsinfektioner

(Download pdf)
Denne bog repræsenterer en opdatering af luftvejsbogen fra 1998, som har været meget efterspurgt. Håndbogen er primært rettet mod almen praksis, men grundprincipperne vil også være gyldige for speciallægepraksis og sygehusvæsenet.
Benzodiazepiner i almen praksis

Benzodiazepiner i almen praksis

(Download pdf)
Benzodiazepinerne kom til Danmark i begyndelsen af 60’erne, og forbruget steg frem til midten af 80’erne, hvor det toppede med et forbrug på godt 100 definerede døgndoser (DDD) per 1000 indbyggere per døgn. Det svarede til, at hver 10. dansker indtog én døgndosis hver dag året igennem.
Audit efter APO-metoden

Audit efter APO-metoden

(Download pdf)
Denne bog beskriver de grundlæggende principper i APO-metoden, samt berører mange generelle problemstillinger i relation til kvalitetsudvikling – ideformulering, etablering af projektgruppe, resultatformidling, opsætning af mål, implementering og evaluering.
Audit Projekt Odense
J.B. Winsløws Vej 9A, 1 sal
5000 Odense C
Tlf.: 65 50 30 26
Fax: 65 91 82 96
apo@health.sdu.dk