Publikationer

2019

Stuhr JK, Lykkegaard J, Kristensen JK, Kornum JB, Hansen MP.

Fam Pract. 2019 Mar 20;36(2):192-198.

Prescribing of proton-pump inhibitors: auditing the management and reasons for prescribing in Danish general practice.

Jarbøl DE, Lykkegaard J, Hansen JM, Munck A, Haastrup PF.

Fam Pract. 2019 Nov 18;36(6):758-764.

A colonized general practice? A critical habermasian analysis of how general practitioners experience defensive medicine in their everyday working life.

Assing Hvidt E, Bjørnskov Pedersen L, Lykkegaard J, Møller Pedersen K, Andersen MK.

Health (London). 2019 Jun 20:1363459319857461.

Acute lower respiratory tract infections: Symptoms, findings and management in Danish general practice.

Hansen LS, Lykkegaard J, Thomsen JL, Hansen MP.

Eur J Gen Pract. 2019 Oct 25:1-7.

 

2018

Defensiv medicin - et nødvendigt onde i en presset almen praksis-hverdag? Andersen MK, Assing Hvide E.
Månedskrift for alemn praksis 2018 maj (5):415-423.

JIGSAW-E, et internationalt kvalitetsudviklingsprojekt om artrose. Lukkegaard J, Baumbach L, Andersen AB, Johansen AG, Roos EM. Måndeskrift for almen praksis 2018 maj (5):377-384.

2017

How is defensive medicine understood and experienced in primary care setting? A qualitavive focus group study among Danish general practitioners. Assing Hvidt E, Lykkegaard J, Pedersen LB, Pedersen KM, Munck A, Andersen MK.
BMJ Open. 2017 Dec 21;7(12):e019851. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019851.

General practitioners' attitudes towards and experiences with referals due to supplemantal health insurance. Andersen MK, Pedersen LB, Dupont M, Pedersen KM, Munck A, Nexøe j.
Fam Pract. 2017 Sep 1:34(5):581-586. doi: 10.1093/fampra/cmx035.

Frailty characteristics and preventive home visits: an audit on eldery patients in Danish general practice.
Christensen HK, Kristensen T, Andersen MK, Lykkegaard J.
Fam Pract. 2017 Feb;34(1):57-62. doi: 10.1093/fampra/cmw110. Epub 2016 Oct 17.

2016

Tuberculosis screening in patients with HIV: use of audit and feedback to improve quality of care in Ghana. Bjerrums, Bonsu F, Hanson-Nortey NN, Kenu E, Johansen IS, Andersen AB, Bjerrum L, Jarbøl D, Munck A.
Glob Health Action, 2016 Aug 26,9:32390. doi: 10.3402/gha.v9.32390. eCollection 2016

2015

Appropriateness of antibiotic prescribing for upper respiratory tract infections in general practice: Comparison between Denmark and Iceland.

Rún Sigurðardóttir N, Nielsen AB, Munck A, Bjerrum L. Scand J Prim Health Care. 2015 Dec;33(4):269-74.

2014

Access to point-of-care tests reduces the prescription of antibiotics among antibiotic-requesting subjects with respiratory tract infections.

Llor C, Bjerrum L, Munck A, Cots JM, Hernández S, Moragas A; HAPPY AUDIT Investigators. Respir Care. 2014 Dec;59(12):1918-23

Low back pain in primary care: a description of 1250 patients with low back pain in danish general and chiropractic practice.

Hestbaek L, Munck A, Hartvigsen L, Jarbøl DE, Søndergaard J, Kongsted A. Int J Family Med. 2014;2014:106102. doi: 10.1155/2014/106102. Epub 2014 Nov 4.

Effectiveness of two types of intervention on antibiotic prescribing in respiratory tract infections in Primary Care in Spain. Happy Audit Study.

Llor C, Cots JM, Hernández S, Ortega J, Arranz J, Monedero MJ, Alcántara Jde D, Pérez C, García G, Gómez M, Guerra G, Cid M, Cigüenza ML, Pineda V, Paredes J, Burgazzoli JL, Munck A, Cordoba-Currea G, Bjerrum L; Happy Audit Study Group. Aten Primaria. 2014 Nov;46(9):492-500.

Quality of life in children with otitis media--a cohort study.
Ryborg CT, Søndergaard J, Lous J, Munck A, Larsen PV, Thomsen JL.Fam Pract. 2014 Feb;31(1):30-7. doi: 10.1093/fampra/cmt066. Epub 2013 Nov 15.

2013

Predictors for antibiotic prescribing in patients with exacerbations of COPD in general practice.
Llor C, Bjerrum L, Munck A, Hansen MP, Córdoba GC, Stranderg EL, Ovhed I, Radzeviciene R, Cots JM, Reutskiy A, Caballero L.
Ther Adv Respir Dis. 2013 Jan 16. 23325784

Violence- and alcohol-related acute healthcare visits in Greenland.
Nexøe J, Wilche JP, Niclasen B, Kjeldsen AB, Færgemann C, Munck A, Lauritsen JM.
Scand J Public Health. 2013 Mar;41(2):113-8.23242207

Associations between symptoms, clinical findings and the short-term prognosis among children with otitis media: a cohort study.
Ryborg CT, Søndergaard J, Lous J, Munck A, Larsen PV, Thomsen JL.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Feb;77(2):210-5.

2012

Nexøe J, Skifte E, Niclasen B, Munck A. Audit report from Greenland on nurses' tasks and perceived competency. Rural and Remote Health 12: 1909. (Online) 2012. Available: http://www.rrh.org.au

Hansen MP, Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Christensen RD, Davidsen JR, Munck A, Jarbol DE.
Eur J Gen Pract. 2012 Oct 16. Quality indicators for treatment of respiratory tract infections? An assessment by Danish general practitioners.

Lous J, Ryborg CT, Damsgaard JJ, Munck AP.
Fam Pract. 2012 Jul 31. Tympanometry in general practice: use, problems * and solutions.

Reuther LO, Paulsen MS, Andersen M, Schultz-Larsen P, Christensen HR, Munck A, Larsen PV, Damsgaard J, Poulsen L, Hansen DG, Christensen B, Søndergaard J.
Fam Pract. 2012 May 7. Is a targeted intensive intervention effective for improvements in hypertension control? A randomized controlled trial.

2011

Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Kolmos HJ, Munck A. Rationel antibiotikabehandling kan opnås ved audit og undervisning. Ugeskr Læger 2011;173:2872-5.

Ryborg C, Lous J, Damsgaard J, Munck A. Tympanometri i almen praksis. Har alment praktiserende læger i almen praksis nytte af at anvende tympanometri i den daglige klinik? Practicus 2011;208:188-90.

Bjerrum L, Munck A, Gahrn-Hansen B, Hansen MP, Jarbol DE, Cordoba G et al. Health Alliance for prudent antibiotic prescribing in patients with respiratory tract infections (HAPPY AUDIT) – impact of a non-randomised multifaceted intervention programme. BMC Family Practice 2011;12:52.

Hansen MP, Jarbøl D, Gahrn-Hansen B, dePont Christensen R, Munck A, Ryborg CT, Bjerrum L. Treatment of acute otitis media in general practice: Quality variations across countries. Family Practice 2011; E-pub ahead of print, 4 August.

Paulsen MS, Sondergaard J, Reuther L, Larsen PS, Munck A, Larsen PV, Damsgaard J, Poulsen L, Hansen DG, Jacobsen IS, Larsen ML, Christensen HR, Christensen B, Andersen M. Treatment of hypertension in general practice: a cross-sectional study of 5413 hypertensive patients. Family Practice 2011; E-pub ahead of print, May.

Paulsen MS. Omtale af artiklen "Treatment of hypertension in general practice..." publiceret i Family Practice i Hjertenyt udgivet af Hjerteforeningen under titlen "Dansk blodtryksbehandling halter", august.

Nexoe J, Damsbo B, Lund J, Munck A. Measurement of blood pressure, ankle blood pressure and calculation of ankle brachial index in general practice. Family Practice 2011; accepted.

2010

Hansen MP, Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Jarbol DE. Quality indicators for diagnosis and treatment of respiratory tract infections in general practice: A modified Delphi study. Scand J Prim Health Care 2010;28:4-11.

Hansen DG, Jarbøl DE, Munck AP. Variation in examination and treatment offers to patients with allergic diseases in general practice. Quality in Primary Care 2010;18:181-7.

Bjerrum L, Munck A, Gahrn-Hansen B, Hansen MP, Llor C, Cots JM et al. Health Alliance for Prudent Prescribing, Yield and Use of Antimicrobial Drugs in the Treatment of Respiratory Tract Infections (HAPPY AUDIT). BMC Family Practice 2010;11:29.

Eriksson T, Munck A, Løgstrup L. Medical Homes – omsorg for kroniske patienter i almen praksis. Practicus 2010;202:174-5.

Nexøe J, Damsbo B, Lund JO, Munck A. Blodtryksmåling, ankelblodtryksmåling og beregning af ankel brachial indeks i almen praksis. Odense: Audit Projekt Odense, 2010.

Bjerrum L, Munck A. The true cost of antibiotics. www.researchmedia.eu. 2010:133-5.

Bjerrum L. Antibiotika overforbrug og bakteriel resistens. Almen praksis kan gøre en forskel. Practicus 2010;201:70-3.

Nexøe J, Wilche JP, Færgemann C, Kjeldsen AB, Munck A, Lauritsen J. Volds- og alkoholrelaterede skader behandlet i det grønlandske sundhedsvæsen. Rapport. Odense: Audit Projekt Odense, 2010.

Johansen CJ, Svendstrup B, Schønsted-Madsen U, Munck AP. Forældre er tilfredse med drænbehandling af trommehinde i speciallægepraksis. Ugeskr Læger 2010;172:2530-4.

Reutskiy A, Egorova E, Bjerrum L, Munck A, Gahrn-Hansen B, Hansen MP et al. Project of EC HAPPY AUDIT for improving diagnosis of respiratory tract infections, the rational antibiotics prescribing in general practice and the decrease of bacterial resistance to antibiotics. Indsendt til Russian Family Physician, maj.

2009

Poulsen L, Ledderer L, Damsgaard J, Foged L, Hansen DG, Munck A. Praksispersonalets deltagelse i det kliniske arbejde. Månedsskr Prakt Lægegern 2009;87:329-37.

Niclasen B, Hansen DG, Munck A. Audit – et instrument in den personlige kvalitetssikring. Nakorsanut 2009;34:16-8.

Llor C, Cots JM, Bjerrum L, Cid M, Guerra G, Arranz X et al. Y grupo de studio HAPPY AUDIT España: Antibiotic prescribing in respiratory tract infections and predictive factors for their use. Aten Prim 2009 (published online September).

2008

Schæfer K, Henriksen LO, Munck A, Damsgaard J. Ordination af lægemidler i almen praksis. En deskriptiv undersøgelse i solopraksis i det tidligere Roskilde Amt. Ugeskr Læger 2008;170:2327-30.

Poulsen L, Ledderer L, Hansen DG, Hounsgaard L, Schultz-Larsen M. Praksispersonalets uddannelse og arbejde. Sygeplejersken 2008;13-14:62-8.

Hansen DG, Rasmussen NK, Munck AP. Personalets deltagelse i forebyggelse blandt voksne patienter i almen lægepraksis. Ugeskr Læger 2008;170:2228-31.

Poulsen L, Brixen K, Damsgaard J, Munck A. Forebyggelse af frakturer hos ældre over 60 år i almen praksis. Månedsskr Prakt Lægegern 2008;86:455-62.

Hansen DG, Rasmussen NK, Munck AP. Personalets deltagelse i forebyggelse blandt voksne patienter i almen lægepraksis. Ugeskr Læger 2008;170:2228-31.

2007

Hald M, Hansen DG, Blands J, Agner T, Johansen JD. Viden om handlingsstrategier vedrørende håndeksem i almen praksis. Ugeskr Læger 2007;169:2772-6.

Schæfer K, Henriksen LO, Munck A, Damsgaard J. Ordination af lægemidler i almen praksis – en deskriptiv undersøgelse i solopraksis i Roskilde Amt. Accepteret til publikation i Ugeskrift for Læger.

Bjerrum L. Til kamp mod europæiske dræberbakterier. Interview af Dan Hansen. Ny Viden 2007;4:16-7.

Eriksson T, Hansen DG. Hvordan får vi bredde i kvalitetsarbejdet? Practicus 2007;185:54-5.

Poulsen L, Brixen K, Damsgaard J, Munck A. Forebyggelse af frakturer hos ældre over 60 år i almen praksis. Refleksioner omkring et auditprojekt. Accepteret til publikation i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning.

2006

Publikationer

Bjerrum L. Métodos diagnósticos rápidos de las infecciones respiratorias en AP. Jornadas Grupos de Infecciosas de Medicina de Familia 2006;12-6.

Llor C, Cots JM, Boada A, Forés D, Bjerrum L, Munck A et al. Variabilidad de la prescripción en las infecciones respiratorias en dos países de Europa.CiMSur, december 2005.

Søndergaard J, May O, Hansen DG, Aarslev P, Munck AP. APO-metoden virker. Practicus 2006;30:82-3.

Bøger

Allergiske lidelser. Håndbog om udredning og behandling. Hilberg O, Munck A m.fl. (Red.) Odense og Købehavn: Audit Projekt Odense og Sundhedsstyrelsen, 2006.

2005

Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck AP. Praktiserende læger, der måler C-reaktivt protein, udskriver mindre antibiotika til patienter med sinuitis – sekundærpublikation. Ugeskr Læger 2005;167:2775-7.

Bro F, Pedersen KM, Hansen DG, Kragstrup J, Munck AP. Hvem kommunikerer almen praksis med? Praktiserende lægers kontakter med social og sundhedsvæsenet. Ugeskr Læger 2005;167:2519-22.

Llor C, Cots JM, Boada A, Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck A, Forés, Miravitlles y grupo de studio AUDITINFO2. [Variability of antibiotic prescribing for respiratory tract infections in two European countries]. (Spansk). Enferm Infecc Microbiol Clin 2005;23:598-604.

Søndergaard J, Hansen DG, Aarslev P, Munck AP. A multifaceted intervention according to the APO method improved secondary prevention of ischemic heart disease: A randomised controlled trial. Fam Pract 2005; online publication 21 October.

Søndergaard KM, Hindsberger C, Toft U, Adser L, Damsgaard JJ, Hvas AC. Overgangsalder, hormontilskud og selvvurderet helbred. Ugeskr Læger 2005;167:3180-4.

Søndergaard KM, Hindsberger C, Toft U, Adser L, Damsgaard JJ, Hvas AC. Overgangsalder, hormontilskud og selvvurderet helbred. Ugeskr Læger

Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck AP. Praktiserende læger, der måler C-reaktivt protein, udskriver mindre antibiotika til patienter med sinuitis – sekundærpublikation. Ugeskr Læger 2005;167:2775-7.

Bro F, Pedersen KM, Hansen DG, Kragstrup J, Munck AP. Hvem kommunikerer almen praksis med? Praktiserende lægers kontakter med social og sundhedsvæsenet. Ugeskr Læger 2005;167:2519-22.

Llor C, Cots JM, Boada A, Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck A, Forés, Miravitlles y grupo de studio AUDITINFO2. [Variability of antibiotic prescribing for respiratory tract infections in two European countries]. (Spansk). Enferm Infecc Microbiol Clin 2005;23:598-604.

Søndergaard J, Hansen DG, Aarslev P, Munck AP. A multifaceted intervention according to the APO method improved secondary prevention of ischemic heart disease: A randomised controlled trial. Fam Pract 2005; online publication 21 October.

Formidlende publikationer

Hansen DG, Rasmussen NK, Munck A. Folkesygdomme i almen praksis. Forekomst og forebyggelsesperspektiver vurderet i forbindelse med en auditregistrering. Audit Projekt Odense og Statens Institut for Folkesundhed, marts 2005.

Munck A, Kamper-Jørgensen F, Hansen DG. Forebyggelse i almen praksis. Er der basis for en øget indsats – og kan almen praksis løfte opgvaen? Practicus 2005;175:108-9.

Andersen LH, Boss L, Mortensen E, Abrahamsen B, Munck A. Osteoporose på klippeøen – resultater fra en audit på Bornholm 2004. Practicus 2005;175:110-1.

Damsgaard J, Hansen DG, Søby M. Recepten. Kvalitetsforbedring af receptfornyelsen – et APO-projekt. Practicus 2005;29:44-5.

Hansen DG, Rasmussen NK, Munck A. Folkesygdomme i almen praksis. Forekomst og forebyggelsesperspektiver vurderet i forbindelse med en auditregistrering. Audit Projekt Odense og Statens Institut for Folkesundhed, marts 2005.

Munck A, Kamper-Jørgensen F, Hansen DG. Forebyggelse i almen praksis. Er der basis for en øget indsats – og kan almen praksis løfte opgaven? Practicus 2005;175:108-9.

Andersen LH, Boss L, Mortensen E, Abrahamsen B, Munck A. Osteoporose på klippeøen – resultater fra en audit på Bornholm 2004. Practicus 2005;175:110-1.

Bøger

Gahrn-Hansen B, Munck A. (Red). Luftvejsinfektioner. Håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Institut for Rationel Farmakoterapi og APO, 2005.

Hansen DG, Eriksson T, Toft B, Schæfter K, Damsgaard J, Munck A. (Red.) Audit efter APO-metoden. APO,  

2005.

Abstracts

Hansen DG, Rasmussen NK, Bro F, Munck A. Lifestyle risk factors among adult attenders in general practice.

Wonca Euorope 2005: 11th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, Kos, Grækenland, 3.-7. september.

Hansen DG. Practice staff's participation in prevention. Wonca Europe 2005, Kos, Grækenland, 3.-7. september.

Schæfer K, Henriksen L, Damsgaard J. Who prescribe drugs in general practice in a Danish county? The EuroDurg Ulster Meeting, og WONCA Europe 2005, Kos, Grækenland, 3.-7. september.

Under udarbejdelse
Hansen DG, Rasmussen NK, Munck A. Personalets deltagelse i forebyggelse blandt voksne patienter i lægepraksis.

Hollegaard S, Hansen DG, Aaen-Larsen B, Munck A. Brug af røntgen i de grønlandske distrikter.

2004

Audit Projekt Odense (APO) og Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) (Bjerrum L, Hansen DG, Glintborg D, Damsgaard J, Munck A. Red.). Benzodiazepiner i almen praksis. Ordination og nedtrapning – en praktisk vejledning. September, 2004, ISBN 87-90923-51-0.

Bjerrum L, Boada A, Cots JM, Llor C, Garcia DF, Gahrn-Hansen B, Munck A. Respiratory tract infections in general practice: considerable differences in prescribing habits between general practitioners in Denmark and Spain. Eur J Clin Pharmacol 2004;60:23-8.

Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck AP. C-reactive protein measurement in general practice may lead to lower antibiotic prescribing for sinusitis. Br J Gen Pract 2004;54:659-62.

Foss S, Schmidt JR, Andersen T, Rasmussen JJ, Damsgaard J, Schaefer K, Munck LK. Congruence on medication between patients and physicians involved in patient course. Eur J Clin Pharmacol 2004;59:841-7.

Gahrn-Hansen B, Aaen-Larsen B, Mosgaard L, Damsgaard J, Munck A. Respiratory tract infections in Greenland: results of an audit project. International Journal of Circumpolar Health 2004;12:209-13.

Gahrn-Hansen B, Aaen-Larsen B, Mosgaard L, Munck A. Luftvejsinfektioner i Grønland - reflektioner omkring et auditprojekt. Månedsskrift Prakt Lægegern 2004;82:29-36.

Hansen DG, Damsgaard J, Munck A. Ny inspiration i Nordisk Auditnetværk. Practicus 2004;167:62-3.

Hansen HS, Munck A. Hjerteforeningens hjertestartkursus for praktiserende læger og deres personale i Fyns Amt. (Rapport). APO, april 2004.

Rasmussen C-H, Thygesen J. Ambulancelægerne, Vestfyn. (Rapport). APO, april 2004

Bjerrum L, Boada A, Cots JM, Llor C, Garcia DF, Gahrn-Hansen B, Munck A. Respiratory tract infections in general practice: considerable difference in prescribing habits between general practitioners in Denmark and Spain. Eur J Clin Pharmacol. 2004; 60: 23-28.

Gahrn-Hansen B, Aaen-Larsen B, Mosgaard L, Munck A. Luftvejsinfektioner i Grønland - reflektioner omkring et auditprojekt. Månedsskrift Prakt Lægegern 2004; 82: 29-36.

2003

Munck A, Damsgaard J, Hansen DG, Bjerrum L, Søndergaard J. The Nordic method for quality improvement in general practice. Quality in Primary Care 2003; 11: 73-8.

Beyer M, Gerlach FM, Flies U, Grol R with contributions by Król Z, Munck A, Olesen F et al. The development of quality circles/peer review groups as a method of quality improvement in Europe. Results of a survey in 26 European countries. Family Practice 2003; 20: 443-451.

Hamm L, Mikkelsen B, Kuhr J, Støvring H, Munck A, Kragstrup J. Danish physiotherapists= management of low back pain. Advances in Physiotherapy 2003; 5: 109-13.

Rasmussen C-H, Munck A, Kragstrup J, Haghfelt T. Patient delay from onset of chest pain suggesting acute coronary syndrome to hospital admission. Scand Cardiovasc J 200; 37: 183-6.

Hansen CN, Hansen DG, Kragstrup J, Busch O, Munck A. The role of the APO method in improving diabetes care in general practice: the results of a Danish prospective multipractice audit circle. Quality in Primary Care 2003; 11: 225-31.

Gahrn-Hansen B, Aaen-Larsen B, Mosgaard L, Damsgaard J, Munck A. Respiratory infections in Greenland – results of an audit project. Indsendt til publikation.

Llor C, Cots JM, Bjerrum L. Cincuenta años de penicilina en la faringo-amigdalitis. Por qué no administrarla ahora cada 12 horas? Siete Dias Medicos 2003; 567/26: 77-8.

2002

Damsgaard JJ, Adser Lene, Jensen BK et al. Kvindehormon og overgangsalder. Ugeskr Læger 2002; 164: 528-30.

Bjerrum L, Hamm L, Toft B, Munck A, Kragstrup J. Do general practitioner and patient agree about the risk factors for ischaemic heart disease? Scand J Prim Health Care 2002; 20: 16-21.

Rasmussen C-H, Munck AP, Haghfelt T, Kragstrup J. Ambulancetransport og præhospital behandling ved indlæggelse for formodet akut myokardieinfarkt. Ugeskr Læger 2002; 164: 1493-6.

Krølner BK, Noe-Nyegaard E, Munck AP. Hoftenær fraktur - er osteoporoseprofylaksen på ret kurs? (Leder). Ugeskr Læger 2002; 164: 2597.

Hamm LRV, Bjerrum L, Aarslev PJ, Munck AP, Vach K, Kragstrup J. Sekundær profylakse til patienter med iskæmisk hjertesygdom i almen praksis. Ugeskr Læger 2002; 164: 3534-7.

Hansen DG, Munck AP, Kragstrup J. Methodological problems in comparing audits from the Nordic countries. A critical review of results from audit on Nordic general practitioners' management of patients with psychiatric problems. Scand J Prim Health Care 2002; 20: 71-3.

Bjerrum L, Hamm LRV, Toft B, Munck AP, Kragstrup J. Kardiovaskulære risikofaktorer. Forskellig vurdering af læger og patienter. Ugeskr Læger 2002; 164: 5382-6.

Munck AP, Damsgaard JJ, Hansen DG, Bjerrum L, Søndergaard J. APO-metoden - en populær form for kvalitetsudvikling i almen praksis. Ugeskr Læger 2002; 164: 5390-3.

2001

Damsgaard J, Schæfer K, Michelsen JW, Frimodt-Møller N, Munck AP, Vach K, Kragstrup J. Antibiotikabehandling af infektioner i almen praksis. Ugeskr Læger 2001; 163:165-8.

Damsgaard J, Schæfer K, Munck AP. Det danske netværk for prospektiv auditaktivitet. En undersøgelse af aktuelle aktiviteter i amterne. Ugeskr Læger 2001; 144:96-7.

Diederichsen HZ, Skamling M, Diederichsen A, Grinsted P, Antonsen S, Petersen PH, Munck AP, Kragstrup J. Randomiseret, kontrolleret undersøgelse af anvendelsen af CRP-hurtigtest som vejledning ved behandlingen af luftvejsinfektioner i almen praksis. Ugeskr Læger 2001; 163:3784-7.

Gahrn-Hansen B, Grinsted P, Jørgensen B, Munck AP. Laboratoriemedicin i almen praksis. Fyns Amt og Audit Projekt Odense, 2001 (ISBN 87-90923-13-8).

Holm J, Holm L, Bech P. Monitoring improvement using a patient-rated depression scale during treatment with antidepressants in general practice. A validation study on the Goldberg Depression Scale. Scand J Prim Health Care 2001; 19:263-6.

Schæfer K. Psykiatri i almen praksis. Roskilde Amt, 2001.

2000

Diederichsen HZ, Skamling M, Diederichsen A, Grinsted P, Antonsen S, Petersen PH, Munck AP, Kragstrup J. Randomised controlled trial of CRP rapid test as a guide to treatment of respiratory infections in general practice. Scand J Prim Health Care 2000; 18:39-43.

Moltke H, Jensen GS. Kommunikation mellem almen praksis og ældreplejen - analyse ved tværfaglig parallel medical audit. Månedsskr Prakt Lægegern 2000; 6:845-53.

Munck AP. Audit i forbindelse med færdighedskursus. Månedsskr Prakt Lægegern 2000; 78:1459-62.

Munck AP, Bentzen N. Forskning og kvalitetsudvikling. Afsnit i vejledning for praksisreservelæger og tutorlæger, s 25-27. København: Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). ISBN 87-987432-0-1.

Munck AP. Medical audit according to the APO method - a simple tool for quality development in primary health care. Kapitel i Kommunalläkaren, finsk årbog. 2000/01, s 128-31.

Nyland N. De praktiserende læger i Danmark 1800-1910. Odense: Audit Projekt Odense. Forskningsenheden for Almen Medicin, Syddansk Universitet. ISBN 87-89375-87-4.

1999

Hansen D. Gilså, Munck et al. Praktiserende læger ønsker efteruddannelse. Ugeskrift for Læger 1999; 161:137-228.

Holm J., Rønhof K.M., Stolpe CJ, Pindborg T og Bach S. Hypertension i almen praksis. Ugeskrift for Læger 1999;161:4286-4290.

Munck AP, Gahrn-Hansen B og Søgaard P. Long-lasting improvement in general practitioners' prescription og antibiotics by means of medical audit. Scand. J. of Prim. Health Care. 1999; 17: 185-190.

Nielsen NJ, Gahrn-Hansen B, Munck AP. Diagnostik og behandling af infektioner i almen praksis på Bornholm - resultatet af et audit-projekt. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1999; 12:1699-1703.

Dahl R, Åbom B. Munck AP. Allergiske lidelser - Håndbog om udredning og behandling. ISBN: 87-89375-491.

Hansen DG. Praktiserende lægers håndtering af patienter med psykiske problemer og psykisk sygdom. Rapport til Sundhedsministeriet. Audit Projekt Odense, januar 1999.

Adser L, Damsgarrd JJ, Jensen BK, Søndergarrd K, Schæfer K, Toft U. Kvindehormon og overgangsalder, en rapport. Roskilde Amt ISBN 87-7800-366-0.

Munck AP, Toft B, Årslev P. Forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom i Ringkjøbing Amt - et auditprojekt. Ugeskrift for Læger 1999; 161:5210-5212.

Damsgaard J. Audit Projekt Odense. En status. Ugeskrift for Læger 1999; 161:6983-6986.

 

 

 

Publikationer

2019

Stuhrk JK, Lykkegaardj, Kristensen JK, Kornum JB, Hansen MP
Fam Pract. 2019 Mar 20;36(2):192-198

Prescribing of proton-pump inhibitors: auditing the management and reasons for prescribing in Danisk general practice.

Jarbøl DE, Lykkegaard J, Hansen JM, Munck A, Haastrup PF.

Fam Pract. 2019 Nov 18;36(6):758-764.

 

2018

Defensiv medicin - et nødvendigt onde i en presset almen praksis-hverdag? Andersen MK, Assing Hvide E.
Månedskrift for alemn praksis 2018 maj (5):415-423.

JIGSAW-E, et internationalt kvalitetsudviklingsprojekt om artrose. Lukkegaard J, Baumbach L, Andersen AB, Johansen AG, Roos EM. Måndeskrift for almen praksis 2018 maj (5):377-384.

 

2017

How is defensive medicine understood and experienced in primary care setting? A qualitavive focus group study among Danish general practitioners. Assing Hvidt E, Lykkegaard J, Pedersen LB, Pedersen KM, Munck A, Andersen MK.
BMJ Open. 2017 Dec 21;7(12):e019851. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019851.

General practitioners' attitudes towards and experiences with referals due to supplemantal health insurance. Andersen MK, Pedersen LB, Dupont M, Pedersen KM, Munck A, Nexøe j.
Fam Pract. 2017 Sep 1:34(5):581-586. doi: 10.1093/fampra/cmx035.

Frailty characteristics and preventive home visits: an audit on eldery patients in Danish general practice.
Christensen HK, Kristensen T, Andersen MK, Lykkegaard J.
Fam Pract. 2017 Feb;34(1):57-62. doi: 10.1093/fampra/cmw110. Epub 2016 Oct 17.

 

 

2016

Tuberculosis screening in patients with HIV: use of audit and feedback to improve quality of care in Ghana. Bjerrums, Bonsu F, Hanson-Nortey NN, Kenu E, Johansen IS, Andersen AB, Bjerrum L, Jarbøl D, Munck A.
Glob Health Action, 2016 Aug 26,9:32390. doi: 10.3402/gha.v9.32390. eCollection 2016

2015

Appropriateness of antibiotic prescribing for upper respiratory tract infections in general practice: Comparison between Denmark and Iceland.

Rún Sigurðardóttir N, Nielsen AB, Munck A, Bjerrum L.  Scand J Prim Health Care. 2015 Dec;33(4):269-74.

 

2014

Access to point-of-care tests reduces the prescription of antibiotics among antibiotic-requesting subjects with respiratory tract infections.

Llor C, Bjerrum L, Munck A, Cots JM, Hernández S, Moragas A; HAPPY AUDIT Investigators. Respir Care. 2014 Dec;59(12):1918-23

 

Low back pain in primary care: a description of 1250 patients with low back pain in danish general and chiropractic practice.

Hestbaek L, Munck A, Hartvigsen L, Jarbøl DE, Søndergaard J, Kongsted A. Int J Family Med. 2014;2014:106102. doi: 10.1155/2014/106102. Epub 2014 Nov 4.

 

Effectiveness of two types of intervention on antibiotic prescribing in respiratory tract infections in Primary Care in Spain. Happy Audit Study.

Llor C, Cots JM, Hernández S, Ortega J, Arranz J, Monedero MJ, Alcántara Jde D, Pérez C, García G, Gómez M, Guerra G, Cid M, Cigüenza ML, Pineda V, Paredes J, Burgazzoli JL, Munck A, Cordoba-Currea G, Bjerrum L; Happy Audit Study Group. Aten Primaria. 2014 Nov;46(9):492-500.


Quality of life in children with otitis media--a cohort study.
Ryborg CT, Søndergaard J, Lous J, Munck A, Larsen PV, Thomsen JL.Fam Pract. 2014 Feb;31(1):30-7. doi: 10.1093/fampra/cmt066. Epub 2013 Nov 15.

2013

Predictors for antibiotic prescribing in patients with exacerbations of COPD in general practice.
Llor C, Bjerrum L, Munck A, Hansen MP, Córdoba GC, Stranderg EL, Ovhed I, Radzeviciene R, Cots JM, Reutskiy A, Caballero L.
Ther Adv Respir Dis. 2013 Jan 16. 23325784

Violence- and alcohol-related acute healthcare visits in Greenland.
Nexøe J, Wilche JP, Niclasen B, Kjeldsen AB, Færgemann C, Munck A, Lauritsen JM.
Scand J Public Health. 2013 Mar;41(2):113-8.23242207

Associations between symptoms, clinical findings and the short-term prognosis among children with otitis media: a cohort study.
Ryborg CT, Søndergaard J, Lous J, Munck A, Larsen PV, Thomsen JL.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Feb;77(2):210-5.

2012

Nexøe J, Skifte E, Niclasen B, Munck A. Audit report from Greenland on nurses’ tasks and perceived competency. Rural and Remote Health 12: 1909. (Online) 2012. Available: http://www.rrh.org.au

Hansen MP, Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Christensen RD, Davidsen JR, Munck A, Jarbol DE.
Eur J Gen Pract. 2012 Oct 16. Quality indicators for treatment of respiratory tract infections? An assessment by Danish general practitioners.

Lous J, Ryborg CT, Damsgaard JJ, Munck AP.
Fam Pract. 2012 Jul 31. Tympanometry in general practice: use, problems * and solutions.

Reuther LO, Paulsen MS, Andersen M, Schultz-Larsen P, Christensen HR, Munck A, Larsen PV, Damsgaard J, Poulsen L, Hansen DG, Christensen B, Søndergaard J.
Fam Pract. 2012 May 7. Is a targeted intensive intervention effective for improvements in hypertension control? A randomized controlled trial.

2011

Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Kolmos HJ, Munck A. Rationel antibiotikabehandling kan opnås ved audit og undervisning. Ugeskr Læger 2011;173:2872-5.

Ryborg C, Lous J, Damsgaard J, Munck A. Tympanometri i almen praksis. Har alment praktiserende læger i almen praksis nytte af at anvende tympanometri i den daglige klinik? Practicus 2011;208:188-90.

Bjerrum L, Munck A, Gahrn-Hansen B, Hansen MP, Jarbol DE, Cordoba G et al. Health Alliance for prudent antibiotic prescribing in patients with respiratory tract infections (HAPPY AUDIT) – impact of a non-randomised multifaceted intervention programme. BMC Family Practice 2011;12:52.

Hansen MP, Jarbøl D, Gahrn-Hansen B, dePont Christensen R, Munck A, Ryborg CT, Bjerrum L. Treatment of acute otitis media in general practice: Quality variations across countries. Family Practice 2011; E-pub ahead of print, 4 August.

Paulsen MS, Sondergaard J, Reuther L, Larsen PS, Munck A, Larsen PV, Damsgaard J, Poulsen L, Hansen DG, Jacobsen IS, Larsen ML, Christensen HR, Christensen B, Andersen M. Treatment of hypertension in general practice: a cross-sectional study of 5413 hypertensive patients. Family Practice 2011; E-pub ahead of print, May.

Paulsen MS. Omtale af artiklen ”Treatment of hypertension in general practice…” publiceret i Family Practice i Hjertenyt udgivet af Hjerteforeningen under titlen “Dansk blodtryksbehandling halter”, august.

Nexoe J, Damsbo B, Lund J, Munck A. Measurement of blood pressure, ankle blood pressure and calculation of ankle brachial index in general practice. Family Practice 2011; accepted.

2010

Hansen MP, Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Jarbol DE. Quality indicators for diagnosis and treatment of respiratory tract infections in general practice: A modified Delphi study. Scand J Prim Health Care 2010;28:4-11.

Hansen DG, Jarbøl DE, Munck AP. Variation in examination and treatment offers to patients with allergic diseases in general practice. Quality in Primary Care 2010;18:181-7.

Bjerrum L, Munck A, Gahrn-Hansen B, Hansen MP, Llor C, Cots JM et al. Health Alliance for Prudent Prescribing, Yield and Use of Antimicrobial Drugs in the Treatment of Respiratory Tract Infections (HAPPY AUDIT). BMC Family Practice 2010;11:29.

Eriksson T, Munck A, Løgstrup L. Medical Homes – omsorg for kroniske patienter i almen praksis. Practicus 2010;202:174-5.

Nexøe J, Damsbo B, Lund JO, Munck A. Blodtryksmåling, ankelblodtryksmåling og beregning af ankel brachial indeks i almen praksis. Odense: Audit Projekt Odense, 2010.

Bjerrum L, Munck A. The true cost of antibiotics. www.researchmedia.eu. 2010:133-5.

Bjerrum L. Antibiotika overforbrug og bakteriel resistens. Almen praksis kan gøre en forskel. Practicus 2010;201:70-3.

Nexøe J, Wilche JP, Færgemann C, Kjeldsen AB, Munck A, Lauritsen J. Volds- og alkoholrelaterede skader behandlet i det grønlandske sundhedsvæsen. Rapport. Odense: Audit Projekt Odense, 2010.

Johansen CJ, Svendstrup B, Schønsted-Madsen U, Munck AP. Forældre er tilfredse med drænbehandling af trommehinde i speciallægepraksis. Ugeskr Læger 2010;172:2530-4.

Reutskiy A, Egorova E, Bjerrum L, Munck A, Gahrn-Hansen B, Hansen MP et al. Project of EC HAPPY AUDIT for improving diagnosis of respiratory tract infections, the rational antibiotics prescribing in general practice and the decrease of bacterial resistance to antibiotics. Indsendt til Russian Family Physician, maj.

2009

Poulsen L, Ledderer L, Damsgaard J, Foged L, Hansen DG, Munck A. Praksispersonalets deltagelse i det kliniske arbejde. Månedsskr Prakt Lægegern 2009;87:329-37.

Niclasen B, Hansen DG, Munck A. Audit – et instrument in den personlige kvalitetssikring. Nakorsanut 2009;34:16-8.

Llor C, Cots JM, Bjerrum L, Cid M, Guerra G, Arranz X et al. Y grupo de studio HAPPY AUDIT España: Antibiotic prescribing in respiratory tract infections and predictive factors for their use. Aten Prim 2009 (published online September).

2008

Schæfer K, Henriksen LO, Munck A, Damsgaard J. Ordination af lægemidler i almen praksis. En deskriptiv undersøgelse i solopraksis i det tidligere Roskilde Amt. Ugeskr Læger 2008;170:2327-30.

Poulsen L, Ledderer L, Hansen DG, Hounsgaard L, Schultz-Larsen M. Praksispersonalets uddannelse og arbejde. Sygeplejersken 2008;13-14:62-8.

Hansen DG, Rasmussen NK, Munck AP. Personalets deltagelse i forebyggelse blandt voksne patienter i almen lægepraksis. Ugeskr Læger 2008;170:2228-31.

Poulsen L, Brixen K, Damsgaard J, Munck A. Forebyggelse af frakturer hos ældre over 60 år i almen praksis. Månedsskr Prakt Lægegern 2008;86:455-62.

Hansen DG, Rasmussen NK, Munck AP. Personalets deltagelse i forebyggelse blandt voksne patienter i almen lægepraksis. Ugeskr Læger 2008;170:2228-31.

2007

Hald M, Hansen DG, Blands J, Agner T, Johansen JD. Viden om handlingsstrategier vedrørende håndeksem i almen praksis. Ugeskr Læger 2007;169:2772-6.

Schæfer K, Henriksen LO, Munck A, Damsgaard J. Ordination af lægemidler i almen praksis – en deskriptiv undersøgelse i solopraksis i Roskilde Amt. Accepteret til publikation i Ugeskrift for Læger.

Bjerrum L. Til kamp mod europæiske dræberbakterier. Interview af Dan Hansen. Ny Viden 2007;4:16-7.

Eriksson T, Hansen DG. Hvordan får vi bredde i kvalitetsarbejdet? Practicus 2007;185:54-5.

Poulsen L, Brixen K, Damsgaard J, Munck A. Forebyggelse af frakturer hos ældre over 60 år i almen praksis. Refleksioner omkring et auditprojekt. Accepteret til publikation i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning.

2006

Publikationer

Bjerrum L. Métodos diagnósticos rápidos de las infecciones respiratorias en AP. Jornadas Grupos de Infecciosas de Medicina de Familia 2006;12-6.

Llor C, Cots JM, Boada A, Forés D, Bjerrum L, Munck A et al. Variabilidad de la prescripción en las infecciones respiratorias en dos países de Europa.CiMSur, december 2005.

Søndergaard J, May O, Hansen DG, Aarslev P, Munck AP. APO-metoden virker. Practicus 2006;30:82-3.

Bøger

Allergiske lidelser. Håndbog om udredning og behandling. Hilberg O, Munck A m.fl. (Red.) Odense og Købehavn: Audit Projekt Odense og Sundhedsstyrelsen, 2006.


2005

Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck AP. Praktiserende læger, der måler C-reaktivt protein, udskriver mindre antibiotika til patienter med sinuitis – sekundærpublikation. Ugeskr Læger 2005;167:2775-7.

Bro F, Pedersen KM, Hansen DG, Kragstrup J, Munck AP. Hvem kommunikerer almen praksis med? Praktiserende lægers kontakter med social og sundhedsvæsenet. Ugeskr Læger 2005;167:2519-22.

Llor C, Cots JM, Boada A, Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck A, Forés, Miravitlles y grupo de studio AUDITINFO2. [Variability of antibiotic prescribing for respiratory tract infections in two European countries]. (Spansk). Enferm Infecc Microbiol Clin 2005;23:598-604.

Søndergaard J, Hansen DG, Aarslev P, Munck AP. A multifaceted intervention according to the APO method improved secondary prevention of ischemic heart disease: A randomised controlled trial. Fam Pract 2005; online publication 21 October.

Søndergaard KM, Hindsberger C, Toft U, Adser L, Damsgaard JJ, Hvas AC. Overgangsalder, hormontilskud og selvvurderet helbred. Ugeskr Læger 2005;167:3180-4.

Søndergaard KM, Hindsberger C, Toft U, Adser L, Damsgaard JJ, Hvas AC. Overgangsalder, hormontilskud og selvvurderet helbred. Ugeskr Læger

Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck AP. Praktiserende læger, der måler C-reaktivt protein, udskriver mindre antibiotika til patienter med sinuitis – sekundærpublikation. Ugeskr Læger 2005;167:2775-7.

Bro F, Pedersen KM, Hansen DG, Kragstrup J, Munck AP. Hvem kommunikerer almen praksis med? Praktiserende lægers kontakter med social og sundhedsvæsenet. Ugeskr Læger 2005;167:2519-22.

Llor C, Cots JM, Boada A, Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck A, Forés, Miravitlles y grupo de studio AUDITINFO2. [Variability of antibiotic prescribing for respiratory tract infections in two European countries]. (Spansk). Enferm Infecc Microbiol Clin 2005;23:598-604.

Søndergaard J, Hansen DG, Aarslev P, Munck AP. A multifaceted intervention according to the APO method improved secondary prevention of ischemic heart disease: A randomised controlled trial. Fam Pract 2005; online publication 21 October.

Formidlende publikationer

Hansen DG, Rasmussen NK, Munck A. Folkesygdomme i almen praksis. Forekomst og forebyggelsesperspektiver vurderet i forbindelse med en auditregistrering. Audit Projekt Odense og Statens Institut for Folkesundhed, marts 2005.

Munck A, Kamper-Jørgensen F, Hansen DG. Forebyggelse i almen praksis. Er der basis for en øget indsats – og kan almen praksis løfte opgvaen? Practicus 2005;175:108-9.

Andersen LH, Boss L, Mortensen E, Abrahamsen B, Munck A. Osteoporose på klippeøen – resultater fra en audit på Bornholm 2004. Practicus 2005;175:110-1.

Damsgaard J, Hansen DG, Søby M. Recepten. Kvalitetsforbedring af receptfornyelsen – et APO-projekt. Practicus 2005;29:44-5.

Hansen DG, Rasmussen NK, Munck A. Folkesygdomme i almen praksis. Forekomst og forebyggelsesperspektiver vurderet i forbindelse med en auditregistrering. Audit Projekt Odense og Statens Institut for Folkesundhed, marts 2005.

Munck A, Kamper-Jørgensen F, Hansen DG. Forebyggelse i almen praksis. Er der basis for en øget indsats – og kan almen praksis løfte opgaven? Practicus 2005;175:108-9.

Andersen LH, Boss L, Mortensen E, Abrahamsen B, Munck A. Osteoporose på klippeøen – resultater fra en audit på Bornholm 2004. Practicus 2005;175:110-1.

Bøger

Gahrn-Hansen B, Munck A. (Red). Luftvejsinfektioner. Håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Institut for Rationel Farmakoterapi og APO, 2005.

Hansen DG, Eriksson T, Toft B, Schæfter K, Damsgaard J, Munck A. (Red.) Audit efter APO-metoden. APO, 2005.

Abstracts

Hansen DG, Rasmussen NK, Bro F, Munck A. Lifestyle risk factors among adult attenders in general practice.

Wonca Euorope 2005: 11th Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, Kos, Grækenland, 3.-7. september.

Hansen DG. Practice staff’s participation in prevention. Wonca Europe 2005, Kos, Grækenland, 3.-7. september.

Schæfer K, Henriksen L, Damsgaard J. Who prescribe drugs in general practice in a Danish county? The EuroDurg Ulster Meeting, og WONCA Europe 2005, Kos, Grækenland, 3.-7. september.


Under udarbejdelse
Hansen DG, Rasmussen NK, Munck A. Personalets deltagelse i forebyggelse blandt voksne patienter i lægepraksis.

Hollegaard S, Hansen DG, Aaen-Larsen B, Munck A. Brug af røntgen i de grønlandske distrikter.

2004

Audit Projekt Odense (APO) og Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) (Bjerrum L, Hansen DG, Glintborg D, Damsgaard J, Munck A. Red.). Benzodiazepiner i almen praksis. Ordination og nedtrapning – en praktisk vejledning. September, 2004, ISBN 87-90923-51-0.

Bjerrum L, Boada A, Cots JM, Llor C, Garcia DF, Gahrn-Hansen B, Munck A. Respiratory tract infections in general practice: considerable differences in prescribing habits between general practitioners in Denmark and Spain. Eur J Clin Pharmacol 2004;60:23-8.

Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck AP. C-reactive protein measurement in general practice may lead to lower antibiotic prescribing for sinusitis. Br J Gen Pract 2004;54:659-62.

Foss S, Schmidt JR, Andersen T, Rasmussen JJ, Damsgaard J, Schaefer K, Munck LK. Congruence on medication between patients and physicians involved in patient course. Eur J Clin Pharmacol 2004;59:841-7.

Gahrn-Hansen B, Aaen-Larsen B, Mosgaard L, Damsgaard J, Munck A. Respiratory tract infections in Greenland: results of an audit project. International Journal of Circumpolar Health 2004;12:209-13.

Gahrn-Hansen B, Aaen-Larsen B, Mosgaard L, Munck A. Luftvejsinfektioner i Grønland - reflektioner omkring et auditprojekt. Månedsskrift Prakt Lægegern 2004;82:29-36.

Hansen DG, Damsgaard J, Munck A. Ny inspiration i Nordisk Auditnetværk. Practicus 2004;167:62-3.

Hansen HS, Munck A. Hjerteforeningens hjertestartkursus for praktiserende læger og deres personale i Fyns Amt. (Rapport). APO, april 2004.

Rasmussen C-H, Thygesen J. Ambulancelægerne, Vestfyn. (Rapport). APO, april 2004

Bjerrum L, Boada A, Cots JM, Llor C, Garcia DF, Gahrn-Hansen B, Munck A. Respiratory tract infections in general practice: considerable difference in prescribing habits between general practitioners in Denmark and Spain. Eur J Clin Pharmacol. 2004; 60: 23-28.

Gahrn-Hansen B, Aaen-Larsen B, Mosgaard L, Munck A. Luftvejsinfektioner i Grønland - reflektioner omkring et auditprojekt. Månedsskrift Prakt Lægegern 2004; 82: 29-36.

2003

Munck A, Damsgaard J, Hansen DG, Bjerrum L, Søndergaard J. The Nordic method for quality improvement in general practice. Quality in Primary Care 2003; 11: 73-8.

Beyer M, Gerlach FM, Flies U, Grol R with contributions by Król Z, Munck A, Olesen F et al. The development of quality circles/peer review groups as a method of quality improvement in Europe. Results of a survey in 26 European countries. Family Practice 2003; 20: 443-451.

Hamm L, Mikkelsen B, Kuhr J, Støvring H, Munck A, Kragstrup J. Danish physiotherapists= management of low back pain. Advances in Physiotherapy 2003; 5: 109-13.

Rasmussen C-H, Munck A, Kragstrup J, Haghfelt T. Patient delay from onset of chest pain suggesting acute coronary syndrome to hospital admission. Scand Cardiovasc J 200; 37: 183-6.

Hansen CN, Hansen DG, Kragstrup J, Busch O, Munck A. The role of the APO method in improving diabetes care in general practice: the results of a Danish prospective multipractice audit circle. Quality in Primary Care 2003; 11: 225-31.

Gahrn-Hansen B, Aaen-Larsen B, Mosgaard L, Damsgaard J, Munck A. Respiratory infections in Greenland – results of an audit project. Indsendt til publikation.

Llor C, Cots JM, Bjerrum L. Cincuenta años de penicilina en la faringo-amigdalitis. Por qué no administrarla ahora cada 12 horas? Siete Dias Medicos 2003; 567/26: 77-8.

2002

Damsgaard JJ, Adser Lene, Jensen BK et al. Kvindehormon og overgangsalder. Ugeskr Læger 2002; 164: 528-30.

Bjerrum L, Hamm L, Toft B, Munck A, Kragstrup J. Do general practitioner and patient agree about the risk factors for ischaemic heart disease? Scand J Prim Health Care 2002; 20: 16-21.

Rasmussen C-H, Munck AP, Haghfelt T, Kragstrup J. Ambulancetransport og præhospital behandling ved indlæggelse for formodet akut myokardieinfarkt. Ugeskr Læger 2002; 164: 1493-6.

Krølner BK, Noe-Nyegaard E, Munck AP. Hoftenær fraktur - er osteoporoseprofylaksen på ret kurs? (Leder). Ugeskr Læger 2002; 164: 2597.

Hamm LRV, Bjerrum L, Aarslev PJ, Munck AP, Vach K, Kragstrup J. Sekundær profylakse til patienter med iskæmisk hjertesygdom i almen praksis. Ugeskr Læger 2002; 164: 3534-7.

Hansen DG, Munck AP, Kragstrup J. Methodological problems in comparing audits from the Nordic countries. A critical review of results from audit on Nordic general practitioners’ management of patients with psychiatric problems. Scand J Prim Health Care 2002; 20: 71-3.

Bjerrum L, Hamm LRV, Toft B, Munck AP, Kragstrup J. Kardiovaskulære risikofaktorer. Forskellig vurdering af læger og patienter. Ugeskr Læger 2002; 164: 5382-6.

Munck AP, Damsgaard JJ, Hansen DG, Bjerrum L, Søndergaard J. APO-metoden - en populær form for kvalitetsudvikling i almen praksis. Ugeskr Læger 2002; 164: 5390-3.

2001

Damsgaard J, Schæfer K, Michelsen JW, Frimodt-Møller N, Munck AP, Vach K, Kragstrup J. Antibiotikabehandling af infektioner i almen praksis. Ugeskr Læger 2001; 163:165-8.

Damsgaard J, Schæfer K, Munck AP. Det danske netværk for prospektiv auditaktivitet. En undersøgelse af aktuelle aktiviteter i amterne. Ugeskr Læger 2001; 144:96-7.

Diederichsen HZ, Skamling M, Diederichsen A, Grinsted P, Antonsen S, Petersen PH, Munck AP, Kragstrup J. Randomiseret, kontrolleret undersøgelse af anvendelsen af CRP-hurtigtest som vejledning ved behandlingen af luftvejsinfektioner i almen praksis. Ugeskr Læger 2001; 163:3784-7.

Gahrn-Hansen B, Grinsted P, Jørgensen B, Munck AP. Laboratoriemedicin i almen praksis. Fyns Amt og Audit Projekt Odense, 2001 (ISBN 87-90923-13-8).

Holm J, Holm L, Bech P. Monitoring improvement using a patient-rated depression scale during treatment with antidepressants in general practice. A validation study on the Goldberg Depression Scale. Scand J Prim Health Care 2001; 19:263-6.

Schæfer K. Psykiatri i almen praksis. Roskilde Amt, 2001.

2000

Diederichsen HZ, Skamling M, Diederichsen A, Grinsted P, Antonsen S, Petersen PH, Munck AP, Kragstrup J. Randomised controlled trial of CRP rapid test as a guide to treatment of respiratory infections in general practice. Scand J Prim Health Care 2000; 18:39-43.

Moltke H, Jensen GS. Kommunikation mellem almen praksis og ældreplejen - analyse ved tværfaglig parallel medical audit. Månedsskr Prakt Lægegern 2000; 6:845-53.

Munck AP. Audit i forbindelse med færdighedskursus. Månedsskr Prakt Lægegern 2000; 78:1459-62.

Munck AP, Bentzen N. Forskning og kvalitetsudvikling. Afsnit i vejledning for praksisreservelæger og tutorlæger, s 25-27. København: Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). ISBN 87-987432-0-1.

Munck AP. Medical audit according to the APO method - a simple tool for quality development in primary health care. Kapitel i Kommunalläkaren, finsk årbog. 2000/01, s 128-31.

Nyland N. De praktiserende læger i Danmark 1800-1910. Odense: Audit Projekt Odense. Forskningsenheden for Almen Medicin, Syddansk Universitet. ISBN 87-89375-87-4.

1999

Hansen D. Gilså, Munck et al. Praktiserende læger ønsker efteruddannelse. Ugeskrift for Læger 1999; 161:137-228.

Holm J., Rønhof K.M., Stolpe CJ, Pindborg T og Bach S. Hypertension i almen praksis. Ugeskrift for Læger 1999;161:4286-4290.

Munck AP, Gahrn-Hansen B og Søgaard P. Long-lasting improvement in general practitioners' prescription og antibiotics by means of medical audit. Scand. J. of Prim. Health Care. 1999; 17: 185-190.

Nielsen NJ, Gahrn-Hansen B, Munck AP. Diagnostik og behandling af infektioner i almen praksis på Bornholm - resultatet af et audit-projekt. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1999; 12:1699-1703.

Dahl R, Åbom B. Munck AP. Allergiske lidelser - Håndbog om udredning og behandling. ISBN: 87-89375-491.

Hansen DG. Praktiserende lægers håndtering af patienter med psykiske problemer og psykisk sygdom. Rapport til Sundhedsministeriet. Audit Projekt Odense, januar 1999.

Adser L, Damsgarrd JJ, Jensen BK, Søndergarrd K, Schæfer K, Toft U. Kvindehormon og overgangsalder, en rapport. Roskilde Amt ISBN 87-7800-366-0.

Munck AP, Toft B, Årslev P. Forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom i Ringkjøbing Amt - et auditprojekt. Ugeskrift for Læger 1999; 161:5210-5212.

Damsgaard J. Audit Projekt Odense. En status. Ugeskrift for Læger 1999; 161:6983-6986.

 

 

 

 

 

Audit Projekt Odense
J.B. Winsløws Vej 9A, 1 sal
5000 Odense C
Tlf.: 65 50 30 26
Fax: 65 91 82 96
apo@health.sdu.dk