Aktuelle og kommende projekter 

 • Audit om teledermatoskopi (Region Syddanmark)
 • Audit om søvnproblemer (Region Syddanmark)
 • Audit om psykofarmaka (Region Hovedstaden)

Projekter afsluttet i 2017

 • Audit om protonpumpehæmmere
 • Luftvejsinfektioner (Region Syddanmark, Region Nordjylland og Færøerne)

Projekter afsluttet i 2016

 • Audit om urinvejsinfektioner
 • Audit om Stress (Region Syddanmark
 • Audit om psykofarmakologi
 • Audit om billeddiagnostik

 

Projekter afsluttet i 2015

 • TB hos Hiv smittede i Ghana.
 • Ældreprojekt i Region Hovedstaden.
 • Smerteprojekt i Region Nordjylland (Nordkap)

Tidligere projekter

 • Faglig kvalitetsudvikling i almen praksis ved anvendelse af DAK-E's kvalitetsrapporter og principperne i APO-audit. Afsluttet i foråret 2014.
 • Audit om luftvejsinfektioner i Region Sjælland og Region Syddanmark. Afsluttet i foråret 2014.
 •  Kiropraktorers anvendelse af billeddiagnostik i Region Sjælland. Afsluttet i foråret 2014.
 • Diabetes på Færøerne. Afrapporteret i april 2014.
 • Tværfagligt auditprojekt om patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland. Færdiggjort i foråret 2013.
 • Audit om diabetes i almen praksis på Færøerne. 1. registrering afrapporteret i april 2012, anden registrering planlagt til efteråret 2013.
 • Projekt palliation i Nyborg kommune. 2011-2013
Audit Projekt Odense
J.B. Winsløws Vej 9A, 1 sal
5000 Odense C
Tlf.: 65 50 30 26
Fax: 65 91 82 96
apo@health.sdu.dk