Notat om APO-netværket

 

APO dannede i 1996 et nationalt netværk med repræsentation fra alle amterne i Danmark. Netværket var meget velfungerende og en væsentlig forudsætning for det arbejde APO udførte op til kommunalreformen i 2007. Vi har siden haft et godt samarbejde med regionerne, men knapt så tæt og personligt som da vi have de mindre amter.

I 2014 gendannede vi APO-netværket, som nu mere har karakter af et ad-hoc netværk med de repræsentanter fra regionerne, der konkret arbejder med APO-projekter. Det var en glæde at vi kunne mønstre knapt 50 deltager på internatet på Hotel Vejlefjord både i 2015 og 2017 - og vi regner med ligeså god tilslutning i 2019, hvor internatet afholdes den 24.-25. maj.

I foråret 2018 er der etableret et netværk med en lægelig repræsentant fra alle regionerne.

Netværket består af Morten Ohrt, Nordjylland - Jannik Falhof, Midt - Pia Therkildsen, Syd - Henrik Heerwagen, Sjælland og Jonas Meile, Hovedstaden.  

 

 
 
Audit Projekt Odense
J.B. Winsløws Vej 9A, 1 sal
5000 Odense C
Tlf.: 65 50 30 26
Fax: 65 91 82 96
apo@health.sdu.dk