Generelt om APO

APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense.

APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis, der også henvender sig til andre personalekategorier i den primære sundhedstjeneste – fx praktiserende speciallæger, praktiserende fysioterapeuter og praksispersonale.

APOs formål er at udvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter baseret på aktivitetsregistrering, samt at analysere arbejdet i almen praksis i forbindelse med konkrete projekter.

 
Et typisk auditprojekt efter APO-metoden omfatter:
 

1. En prospektiv registrering af et centralt, hyppigt forekommende emne. Registreringen sker på et specielt udviklet skema, som er velegnet til at indsamle data til belysning af egen praksis vedrørende udredning og behandling af centrale sygdomsgrupper. 
Hver deltager får som svarskrivelse en individuel rapport med egne samt en rapport med samlede resultater.

2. Resultaterne vurderes på et første opfølgningskursus, hvor kvalitetsproblemer afdækkes, og efterfølgende kursusvirksomhed planlægges.

3. Efter typisk 1 år foretages en ny registrering for at se, om målet med det enkelte projekt er nået. I forlængelse af konkrete projekter kan der udføres forskning og vejledningsarbejde.

 

Audit Projekt Odense
J.B. Winsløws Vej 9A, 1 sal
5000 Odense C
Tlf.: 65 50 30 26
Fax: 65 91 82 96
apo@health.sdu.dk