Tilmelding til audit: "Tidlig opsporing af kræft" i Region Syddanmark
www.apo-audit.dk

 

Stor aktivitet i 2018

 

APO har gang i et stort antal projekter i 2018. I februar/mats blev en audit om søvnproblemer i alemn praksis med deltagelse af 103 læger og 54 praksispersonaler i region Syddanmark afsluttet med to kurser med undervisning af bl.a. professor Bobby Zachariae. I januar og februar har 39 læger og 46 praksispersonaler i region Midtjylland deltaget i en audit om luftvejsinfektoner, som afsluttes med kurser i maj og september. I februar blev en audit om psykofarmaka i region Hovedstaden, med deltagelse af 65 læger og 41 praksispersonaler, afsluttet med et velbesøgt kursus.

Der er igangværende projekter om teledermatologi, tidlig opsporing af kræft og nye projekter om urininkontinens hos kvinder, klinisk ultralye, defensiv medicin og rygproblemer undervejs.

Et fokus i fremtiden bliver at finde det bedst mulige samarbejde med de kommende kvalitetsklynger. Et netværk bestående af lægelige repræsentanter fra alle regionerne mødtes i april til et internat mhp. diskussion af dette emne, som der arbejdes videre med i efteråret og på næste års Audit/kvalitetsudviklings internat på Hotel Vejlefjord den 24.-25. maj 2019.

Stuhr JK, Lykkegaard J, Kristensen JK, Kornum JB, Hansen MP.

Fam Pract. 2019 Mar 20;36(2):192-198.

Prescribing of proton-pump inhibitors: auditing the management and reasons for prescribing in Danish general practice.

Jarbøl DE, Lykkegaard J, Hansen JM, Munck A, Haastrup PF.

Fam Pract. 2019 Nov 18;36(6):758-764.

A colonized general practice? A critical habermasian analysis of how general practitioners experience defensive medicine in their everyday working life.

Assing Hvidt E, Bjørnskov Pedersen L, Lykkegaard J, Møller Pedersen K, Andersen MK.

Health (London). 2019 Jun 20:1363459319857461.

Acute lower respiratory tract infections: Symptoms, findings and management in Danish general practice.

Hansen LS, Lykkegaard J, Thomsen JL, Hansen MP.

Eur J Gen Pract. 2019 Oct 25:1-7. 

Audit Projekt Odense
J.B. Winsløws Vej 9A, 1 sal
5000 Odense C
Tlf.: 65 50 30 26
Fax: 65 91 82 96
apo@health.sdu.dk