Tilmelding til Audit og kursus om urinvejsinfektioner i almen praksis - Region Hovedstaden

-  tilmeld dig på apo-audit.dk

 

Stor aktivitet i 2018

APO har gang i et stort antal projekter i 2018. I februar/mats blev en audit om søvnproblemer i alemn praksis med deltagelse af 103 læger og 54 praksispersonaler i region Syddanmark afsluttet med to kurser med undervisning af bl.a. professor Bobby Zachariae. I januar og februar har 39 læger og 46 praksispersonaler i region Midtjylland deltaget i en audit om luftvejsinfektoner, som afsluttes med kurser i maj og september. I februar blev en audit om psykofarmaka i region Hovedstaden, med deltagelse af 65 læger og 41 praksispersonaler, afsluttet med et velbesøgt kursus.

Der er igangværende projekter om teledermatologi, tidlig opsporing af kræft og nye projekter om urininkontinens hos kvinder, klinisk ultralye, defensiv medicin og rygproblemer undervejs.

Et fokus i fremtiden bliver at finde det bedst mulige samarbejde med de kommende kvalitetsklynger. Et netværk bestående af lægelige repræsentanter fra alle regionerne mødtes i april til et internat mhp. diskussion af dette emne, som der arbejdes videre med i efteråret og på næste års Audit/kvalitetsudviklings internat på Hotel Vejlefjord den 24.-25. maj 2019.

Audit Projekt Odense
J.B. Winsløws Vej 9A, 1 sal
5000 Odense C
Tlf.: 65 50 30 26
Fax: 65 91 82 96
apo@health.sdu.dk